Třeba informovat i o zániku daňové povinnosti u nemovitostí

Date:

Share post:

Takzvané dílčí přiznání k dani z nemovitostí musí podat i ti poplatníci, kterým k 31. prosinci 2021 zanikla daňová povinnost k této dani. Upozorňuje na to město Košice v souvislosti s blížícím se koncem termínu pro podání přiznání k dani z nemovitostí.

„Jde o všechny ty, kteří v průběhu uplynulého roku prodali nebo darovali nemovitost, nemají už ji v nájmu nebo ve správě, respektive ji přestali užívat,“ ozřejmil mluvčí města Vladimír Fabián. Občané, na které se tato skutečnost vztahuje, musí v tiskopise vyznačit, že podávají dílčí přiznání na zánik daňové povinnosti. \“Pokud dílčí přiznání na zánik daňové povinnosti nepodají, správce daně jim daň na zdaňovací období vyměří, ačkoli už nejsou vlastníky nemovitosti,\“ upozornila vedoucí referátu daní a poplatků Magistrátu města Košice Tatiana Moleková.

Přiznání k dani z nemovitostí musí městu nejpozději do pondělí 31. ledna podat všichni, kteří loni koupili, prodali, dostali do daru nemovitost, darovali nebo zkolaudovali dříve rozestavěnou nemovitost. „Stejnou povinnost ukládá zákon iv případě, že v souvislosti s nemovitostí, kterou vlastní, došlo loni k takové změně, která má vliv na vyměření daně,“ doplnila Moleková s tím, že jde o případy, kdy vlastníci nemovitosti obdrželi stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, změnil se druh jejich pozemku či účel využívání stavby. V případě spoluvlastníků podává přiznání k dani z nemovitostí buď každý do výše svého podílu, nebo, dohodnou-li se, jeden z nich za celou nemovitost spolu s prohlášením, kdo bude poplatníkem za danou nemovitost.

Sazby daně zůstávají stejné jako v roce 2021, rozhodnutí o vyměřené dani z nemovitosti a její výši dostanou občané poštou nebo do svých elektronických schránek během jarních měsíců. „Stejně jako uplynulý rok platí, že seniorům po dovršení věku 70 let na další zdaňovací období patří snížení daně z nemovitostí o 50 procent při dani ze staveb na bydlení a daně z bytů v jejich vlastnictví, které slouží k jejich trvalému bydlení,“ doplnil Fabián s tím, že město poskytuje takové snížení automaticky. V případě snížení daně z pozemků, které slouží výhradně k jejich osobní potřebě, musí fyzické osoby starší 70 let nárok na snížení výše daně uplatnit do 31. ledna podáním dílčího přiznání k dani z pozemků, spolu s přílohou ke snížení. V následujícím zdaňovacím období uplatní město snížení rovněž automaticky.

Přiznání k dani z nemovitostí, k dani za psa, k dani za prodejní automaty ak dani za nevýherní hrací přístroje mohou poplatníci zasílat poštou, nebo doručit osobně do kanceláře prvního kontaktu nebo podatelny magistrátu města Košice na Třídě SNP 48/A. Potřebné informace jsou dostupné i na internetové stránce www.esluzbykosice.sk.

- Reklama -PR články

Další články autora

Víte, kde koupit kvalitní hydraulické agregáty pro široké spektrum použití?

Společnosti potřebují hydraulické agregáty k mnoha svým činnostem. Díky tomu je možné najít jejich pestré spektrum tak, aby si...

Hydraulické zvedací plošiny jsou neocenitelné při nakládce a vykládce zboží

Určitě už jste viděli užitková vozidla, která jsou vybavena hydraulickou zvedací plošinou. Díky ní může být i těžké...

LANXESS zařazen na seznam společností úspěšně snižujících uhlíkovou stopu

Společnost LANXESS, která vyrábí speciální chemikálie, získala ocenění „Energy Conservation and Emission Reduction Effectiveness Award“ a byla zařazena...

Nové produkty a řešení pro udržitelnou výrobu pneumatik

Produkty společnosti LANXESS zaměřené na udržitelnou výrobu pneumatik představeny na veletrhu Tire Technology Expo 2023 Bezsilikonové separační prostředky pro...