Milníkem k 4. žádosti o platbu z plánu obnovy je i důchodová reforma

Date:

Share post:

Sekce plánu obnovy a odolnosti na své webové stránce nedávno zveřejnila další milníky, tentokrát k žádostem o platby, o které bude Slovensko žádat v roce 2023. Ve čtvrté žádosti figuruje i reforma důchodového systému, která má zlepšit jeho dlouhodobou finanční udržitelnost.

Aby Slovensko mohlo ve čtvrté fázi ptát od Evropské komise (EK) plánovaných 923,8 milionu eur, s účinností od 1. kvartálu 2023 musí navázat nárůst věku odchodu do důchodu na růst střední délky života, zavést nárok na pojistněmatematické neutrální dávky prvního pilíře pro osoby, které odpracovaly zákonem stanovený minimální počet let a nadefinovat a zavést výchozí strategii důchodového spoření ve 2. penzijním pilíři.

Důchodová reforma je jednou ze 16 milníků, které si Slovensko definovalo při čtvrté žádosti o platbu. V semaforu zveřejněném na stránce www.planobnovy.sk při něm ještě nesvítí žádný signál, což znamená, že stát zatím neočekává nesplnění nebo prodlení.

Oranžová se však již v semaforu objevila při dvou milnících – při návrhu nového informačního systému pro grantové hodnocení výzkumu a vývoje a při zavedení nové sítě soudů. Obě opatření je třeba přijmout do 1. kvartálu 2023, oranžová však znamená, že sekce očekává malé zpoždění nebo částečné nesplnění.

Zbývajících 13 milníků zatím v prodlení není. Dva z nich se týkají dopravy – novela zákona o drahách a související právní předpisy o parametrech dopravní infrastruktury a nový zákon o veřejné osobní dopravě.

I při této žádosti o platbu je několik milníků ze školství. Například nabytí účinnosti redefinice konceptu speciálních výchovně-vzdělávacích potřeb, nabytí účinnosti legislativních změn zaměřených na rozšíření možnosti získat nižší střední vzdělání či na optimalizaci takových oborů v návaznosti na potřeby trhu práce, nebo schválení definitivní verze nového kurikula pro všechny vzdělávací cykly základních a nižších středních škol uspořádaného do víceletých vzdělávacích cyklů.

Mezi milníky se nachází i nabytí účinnosti právních předpisů, kterými se vytváří komplexní systém poradenství pro děti, či nabytí účinnosti legislativních změn, které mají posílit kvalitu dovedností pedagogických a odborných zaměstnanců a motivovat je k celoživotnímu profesnímu rozvoji.

Dalšími milníky jsou úprava zákona o optimální síti záchranné zdravotní služby a nová definice neodkladné zdravotní péče, nový legislativní rámec pro dlouhodobou zdravotní a paliativní péči i zavedení nových nástrojů ke snížení regulačního zatížení podnikání. Seznam obsahuje také reformu insolvenčního rámce, digitalizaci procesů zadávání veřejných zakázek prostřednictvím jednotné elektronické platformy a vstup v platnost optimalizovaného řízení krizových situací.

- Reklama -PR články

Další články autora

Víte, kde koupit kvalitní hydraulické agregáty pro široké spektrum použití?

Společnosti potřebují hydraulické agregáty k mnoha svým činnostem. Díky tomu je možné najít jejich pestré spektrum tak, aby si...

Hydraulické zvedací plošiny jsou neocenitelné při nakládce a vykládce zboží

Určitě už jste viděli užitková vozidla, která jsou vybavena hydraulickou zvedací plošinou. Díky ní může být i těžké...

LANXESS zařazen na seznam společností úspěšně snižujících uhlíkovou stopu

Společnost LANXESS, která vyrábí speciální chemikálie, získala ocenění „Energy Conservation and Emission Reduction Effectiveness Award“ a byla zařazena...

Nové produkty a řešení pro udržitelnou výrobu pneumatik

Produkty společnosti LANXESS zaměřené na udržitelnou výrobu pneumatik představeny na veletrhu Tire Technology Expo 2023 Bezsilikonové separační prostředky pro...